DUA HAKKINDA

2016 yılında Marmaris’te kurulan Deren Uysal Architecture (DUA), Yüksek Mimar Deren Uysal’ın mimarlık pratiğini ve akademik çalışmalarını yürüttüğü çok katmanlı genç bir mimarlık stüdyosudur.

DUA, mimarlığın her ölçekteki fiziksel ve düşünsel üretimiyle ilgilenir ve en temel hedefi iyi tasarım üretmektir. Bu doğrultuda mimarlık pratiğinin işler ayağında özellikle konut projelerinde uzmanlaşmış olan DUA, yarışmalar ayağında fikir projeleri, kentsel tasarımlar, karma kullanımlı yapılar, kültür yapıları, anıt yapıları, eğitim yapıları, turizm yapıları, rekreasyon yapıları, ofis yapıları, ticaret yapıları, ulaşım yapıları ve dini yapılar tasarlayarak geniş bir yelpazede mimari üretim yapar. Bugüne kadar katıldığı profesyonel yarışmalardan uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere beş farklı ödül alan Deren Uysal, stüdyonun mimarlık pratiğini profesyonel işler ve yarışmalarla sürdürmeyi önemser. DUA, profesyonel faaliyetlerin yanı sıra akademik faaliyetlerini Deren Uysal’ın yarı-zamanlı öğretim görevliliği ve doktora çalışmaları üzerinden sürdürür.

Mimarlığı en saf haliyle fikir üretimi temelinde yorumlayan stüdyo; farklı mecralarda, farklı nitelikte ve nicelikteki tüm mimarlık konularını ve disiplinler arası konuları bu temel ilke doğrultusunda ele alır. DUA; her bir tasarım konusunun kendine özgü bir bağlam ve problematik ürettiğine inanır ve dolayısıyla tasarım yaklaşımının da her bir konu için, o konuya özgü bir tasarım süreci üretmesi gerektiğini düşünür.

Mimarlık, kentsel tasarım, planlama, iç mekan tasarımı, ve danışmanlık hizmetleri veren Marmaris merkezli stüdyonun faaliyetleri ve Deren Uysal’ın akademik çalışmaları Marmaris, İzmir, İstanbul ekseninde devam etmektedir.

MİMARLIK

Tekil Konutlar
Toplu Konut Yerleşmeleri
Karma Kullanımlı Yapılar
Kırsal Yapılar
Kültür Yapıları
Anı Yapıları
Eğitim Yapıları
Ofis ve Ticaret Yapıları
Spor Yapıları
Rekreasyon Yapıları
Turizm Yapıları
Ulaşım Yapıları
Dini Yapılar

KENTSEL TASARIM

Kent Merkezleri ve Meydanlar
Toplu Konut Yerleşmeleri
Kentsel Dönüşüm Alanları
Kırsal Alanlar
Parklar
Anı Mekanları
Eğitim Kampüsleri
Yönetim Kampüsleri
Spor Kampüsleri
Rekreasyon Alanları
Kıyı Düzenlemeleri
Arkeolojik Alanlar
Endüstriyel Dönüşüm Alanları

PLANLAMA

Stratejik Planlar (Bölge, Alt Bölge ve Metropoliten Bölge – Kent Bütünü Strateji Planları)
Çevre Düzeni Planları
Nazım İmar Planları (1/25000, 1/5000)
Uygulama İmar Planları (1/1000)
Koruma Amaçlı İmar Planları (Arkeolojik, Kentsel, Doğal Sit)
Mevzi İmar Planları
Turizm Merkezi Master Planları
Tarım Master Planları
İmar Planları Revizyonları

İÇ MEKAN TASARIMI

Konutlar
Oteller
Ofis Mekanları
Kafeler ve Barlar
Mağazalar
Eczaneler
Fuar Stantları

 

DANIŞMANLIK

Tüm Hizmet Alanları
Görselleştirme (Fotogerçekçi
Görsel ve Animasyonlar)

KURUCU HAKKINDA

1989 yılında Marmaris’te doğan Deren Uysal, 2011’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nden mimar olarak mezun oldu. Lisans eğitiminin hemen ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başladığı Mimari Tasarım Yüksek Lisansı’nı 2013’te tamamladı. Dereceyle tamamladığı lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca katıldığı öğrenci mimari yarışmalarından beş farklı ödül aldı.

Profesyonel hayatının başlangıcında İstanbul’da çeşitli ofislerde çalıştı ve çeşitli serbest işler yaptı. Bunlara paralel olarak 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Bina Bilgisi Programı’nda doktora eğitimine başladı. Yarışmalara katılımını profesyonel hayatında da sürdüren Deren Uysal; bugüne kadar katıldığı profesyonel yarışmalardan uluslararası, ulusal ve yerel olmak üzere beş farklı ödül aldı.

Son olarak Çinici Mimarlık’ta çalışmasının ardından, 2016 yılında Marmaris’te kendi stüdyosunu kurdu. Stüdyo bünyesinde profesyonel işler ve yarışmalarla sürdürdüğü mimarlık pratiğini, akademik çalışmalarla bir arada yürüterek çok katmanlı bir çalışma disiplinini benimseyen Deren Uysal, aynı zamanda çeşitli üniversitelerde mimari tasarım stüdyolarında jüri üyeliği ve yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmaktadır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki stüdyo yürütücülüklerinin ardından, son olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.